Notícies

Esteu aquí: Inici Notícies La Paeria de Cervera aprova el pressupost del 2019

La Paeria de Cervera aprova el pressupost del 2019

El Ple de la Paeria, en la sessió extraordinària del 27 de desembre, va aprovar el pressupost general per a l’exercici 2019, que ascendeix a 9.301.558,90 euros, tant pel que fa a l’estat d’ingressos com de despeses.
La Paeria de Cervera aprova el pressupost del 2019

Ple extraordinari del 27 de desembre (foto Jordi Prat).

Els pressupostos del 2019 es van aprovar amb els 7 vots favorables dels regidors de l’Equip de Govern (4 de PDeCat, 1 de SiF, 1 d’INSE i 1 del Grup Mixt). Els regidors de MES (2), ERC (2) i la CUP (1) hi van votar en contra, mentre que el PSC (1) es va abstenir.

En el Ple es va aprovar inicialment el pressupost general de la Paeria de Cervera per a l’exercici de 2019 i els pressupostos que l’integren (Paeria de Cervera, Organisme autònom administratiu Escola Municipal de Música – Conservatori Elemental de Cervera i Organisme autònom local cultural Patronat de les Completes del Santíssim Misteri de Cervera), amb el següent resum per capítols:

INGRESSOS

 

CAPÍTOL

CONCEPTE

TOTAL

TRANSF.

CONSOLIDAT

1

IMPOSTOS DIRECTES

4.116.196,00

 

4.116.196,00

2

IMPOSTOS INDIRECTES

120.000,00

 

120.000,00

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.403.645,00

1.403.645,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

3.824.061,90

639.100,00

3.184.961,90

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

25.010,00

25.010,00

6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

0,00

 

0,00

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

35.000,00

 

35.000,00

8

ACTIUS FINANCERS

15.000,00

 

15.000,00

9

PASSIUS FINANCERS

341.746,00

 

341.746,00

TOTAL

9.940.658,90

639.100,00

9.301.558,90

DESPESES

CAPÍTOL

CONCEPTE

TOTAL

TRANSF.

CONSOLIDAT

1

DESPESES DE PERSONAL

4.230.863,89

4.230.863,89

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

4.047.049,01

 

4.047.049,01

3

DESPESES FINANCERES

14.650,00

 

14.650,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

884.850,00

639.100,00

245.750,00

5

FONS DE CONTINGÈNCIA

15.000,00

 

15.000,00

6

INVERSIONS REALS

388.246,00

 

388.246,00

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00

 

0,00

8

ACTIUS FINANCERS

15.000,00

 

15.000,00

9

PASSIUS FINANCERS

345.000,00

 

345.000,00

TOTAL

9.940.658,90

639.100,00

9.301.558,90


Entre les principals inversions previstes per al 2019 destaca una partida de 120.000 euros per a expropiacions urbanístiques, que s’invertiran en la compra i l’enderroc d’un edifici al carrer Victòria amb l’avinguda Catalunya per millorar la mobilitat a la zona centre de la ciutat. També hi ha una partida de 43.000 euros per a la instal·lació d’un punt de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics, que s’ubicarà al costat de l’estació d’autobusos. En la millora de l’enllumenat públic a la urbanització Ondara s’invertiran 34.400 euros i en la millora de la il·luminació de l’Auditori Municipal, 13.500 euros.

El 2019 també està previst executar inversions pendents de l’any passat com la construcció d’un nou pavelló poliesportiu, pel qual s’havia aprovat una partida d’1.244.000 euros el 2018. El nou poliesportiu té un cost d’1,8 milions d’euros, que es finançarà amb ajuts de 200.000 euros de la Diputació de Lleida i 600.000 euros de la Generalitat de Catalunya.

Una altra inversió pendent del 2018 és la construcció d’un aparcament al passeig de l’Estació (165.000 euros), que s’executarà a principis de 2019.

Aquest exercici la Paeria també ha previst partides destinades a inversions als pobles del municipi com la reparació del raval de la Prenyanosa (15.000 euros), la remodelació de la plaça de Castellnou (15.681 euros), i l’asfalt d’un carrer (7.800 euros) i la reparació del carrer Major (6.600 euros) a Vergós. 

Enllaç a la notícia a La Segarra TV.