Notícies

Esteu aquí: Inici Notícies El Ple de la Paeria aprova el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cervera

El Ple de la Paeria aprova el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cervera

En el Ple de la Paeria del dimarts 28 d’abril es va aprovar provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cervera. La proposta va tirar endavant amb els vots favorables de CiU (5) i SiF (1), a l’Equip de Govern, i d’ERC (1), i les abstencions de la resta de grups de l’oposició.
El Ple de la Paeria aprova el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cervera

Vista aèria de la ciutat de Cervera (foto J.Prat).

L’aprovació del POUM es pot considerar un fet històric per al municipi, atès que la planificació urbanística de Cervera encara es regia per les Normes subsidiàries de planejament de l’any 1986.

El POUM té per objecte l’ordenació urbanística de la ciutat de Cervera i els nuclis de Vergós, Malgrat, Castellnou, la Prenyanosa i la Cardosa.

Tota la documentació relativa al POUM es publicarà a la pàgina web de la Paeria de Cervera (www.cerverapaeria.cat). Posteriorment s’elevarà l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per tal que n’acordi l’aprovació definitiva.

Descripció del Pla

Amb una superfície de 55,19 km² el municipi de Cervera actualment gaudeix d’una densitat de 170 hab./km² (2011). Amb el cens dels últims anys i basats en l’estudi encarregat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques “Escenaris econòmics i demogràfics”, s’ha mesurat el creixement recent i les previsions futures.

Cervera té actualment 9.390 habitants i el POUM preveu assolir els 17.000 habitants amb un horitzó fins a l’any 2033, amb necessitat per a 2.913 nous habitatges.

El 70 % del creixement es proposa sobre sòl ja transformat, és a dir, sobre sòl urbà en l’actualitat i així emprendre operacions de reforma urbana i de millora dels buits existents dintre dels nuclis.

Es preveu una expansió del sòl urbanitzable residencial entre el cementiri i la futura illa esportiva, i un petit sector residencial ubicat al sud de l’actual sòl urbà al barri dels Ametllers. També es preveuen petites ampliacions de sòl industrial a l’oest de l’àmbit de Cervitrans i el terreny situat entre la carretera N-IIa i la línia del ferrocarril al seu pas per l’àmbit industrial.

En els nuclis de Castellnou, la Prenyanosa i la Cardosa es preveuen creixements residencials en àmbits que el planejament vigent classifica com a sòl urbà. Només als nuclis de Vergós i Malgrat es preveu certa expansió del sòl urbanitzable residencial.