Notícies

Esteu aquí: Inici Notícies El Centre Obert fa un balanç positiu del passat curs 2013-2014

El Centre Obert fa un balanç positiu del passat curs 2013-2014

El Centre Obert l’Espàtula, que depèn de la Paeria de Cervera, va presentar la memòria de curs acadèmic 2013-2014 en què l’equip educatiu valora positivament el curs ja que s’han complert amb la consecució dels objectius proposats tant en la intervenció amb infants, en la intervenció amb les famílies, com en els objectius de millora contínua proposats. Es valora l’alt índex d’assistència al centre, amb una mitjana del 91,1% entre els tres grups que hi assisteixen.

Pel que fa als joves usuaris, evidencien la seva satisfacció en les enquestes d’avaluació sobre l’equip educatiu. Un 92,3% ho valoren com a molt bé i el 7,7% com a bé. També mostren la seva satisfacció per les activitats desenvolupades al centre, segons s’extreu de les enquestes trimestrals d’avaluació de les activitats, amb una valoració mitjana d’excel·lent.

L’equip educatiu destaca també l’equitat que té aquest recurs socioeducatiu quant a origen de les derivacions, centres educatius i la procedència dels infants i joves.

El Centre Obert l’Espàtula, emmarcat, per llei, dins de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Primària, amb la qual cosa és competència de la Paeria de Cervera, és un servei diürn preventiu fora de l’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, amb grup, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat. L'objectiu és proporcionar atenció a tots els menors en situació de risc afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i l'adquisició d'aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.

El centre està organitzat en tres grup: un grup de primària (5è i 6è curs), un primer grup d’usuaris/es de secundària (1r i 2n d’ESO) i un segon grup d’usuaris/es de secundària (3r, 4t i altres). En total, es treballa amb 30 infants i joves. La tasca educativa es desenvolupa mitjançant  programes socioeducatius que tenen en compte totes les dimensions del menor, atenent les seves necessitats.  Així, hi ha diferents programes o àmbits: educació per a la salut, suport al procés d’escolarització, competència social, dinàmiques de participació, educació en el lleure i esportiva i l’atenció a les famílies.