Avisos

Esteu aquí: Inici Avisos Subvenció de la Diputació de Lleida per a despeses d'arrendaments i subministraments municipals

Subvenció de la Diputació de Lleida per a despeses d'arrendaments i subministraments municipals

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida de 5 de març de 2018, i d'acord amb el que disposa l'article 1 1 de les Bases Reguladores del Pla d'arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida, anualitat 2017, 2018 i 2019, va aprovar entre altres, les següents actuacions:

Beneficiari: Ajuntament de Cervera.
Actuació: Despeses d'arrendaments isubministraments.

Anualitat: 2017
Núm. Expedient: 201704105
Subvenció atorgada: 16.111,28 €
Termini de justificació: 30 de juny de 2018

Anualitat: 2018
Núm. Expedient: 201704106
Pressupost de Pactuació: 16.111,28 €
Subvenció atorgada: 16.111,28 €
Termini de justificació: 30 de juny de 2019

Anualitat: 2019
Núm. Expedient: 201704107
Pressupost de l'actuació: 16.111,28 €
Subvenció atorgada: 16.111,28 €
Termini de justificació: 30 de juny de 2020