Avisos

Esteu aquí: Inici Avisos Prohibició del consum d’alcohol en grup a la via pública

Prohibició del consum d’alcohol en grup a la via pública


El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha aprovat una Resolució segons la qual es prohibeix, per raons de salut pública, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d’espais oberts al públic.

La prohibició, que s’aplica a tot el territori de Catalunya, no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la corresponent llicència.

L'incompliment d’aquesta mesura es considera una infracció greu i es pot sancionar amb multes que van dels 3.001 als 15.000 euros.

El termini inicial de durada de la prohibició s'estableix en 15 dies.

La Policia Local de Cervera farà la funció de vigilància, inspecció i control del compliment de les mesures establertes en la Resolució del Departament de Salut.