Avisos

Esteu aquí: Inici Avisos Procés selectiu per a un agent de la Policia Local

Procés selectiu per a un agent de la Policia Local

 

Enllaç a les Bases que han de regir la convocatòria i el procés de selecció per a la cobertura d'una vacant d'agent de la Policia Local de Cervera i constitució d'una borsa de treball per a altres situacions de vacants.

El termini per presentar les instàncies és de 10 des hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. L'anunci es va publicar dilluns 20 de juliol.

Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan procedeixin de conformitat amb les bases, es publicaran a la seu electrònica d'aquest  Ajuntament: https://cervera.sedelectronica.es/info.0