Avisos

Esteu aquí: Inici Avisos Anunci de convocatòria i Bases per cobrir un lloc de treball d’agent de Policia Local i creació d'una borsa de treball

Anunci de convocatòria i Bases per cobrir un lloc de treball d’agent de Policia Local i creació d'una borsa de treball

 

Bases i convocatòria que ha de regir el procés selectiu per a la selecció d’un agent de Policia Local, funcionari interí de caràcter temporal, per substitució transitòria del seu titular i creació d’una borsa de treball per a la substitució de vacants.

Podeu consultar les bases en aquest enllaç.

El termini per presentar les instàncies és de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà al de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan procedeixin de conformitat amb les bases, es publicaran a la seu electrònica d'aquest Ajuntament: https://cervera.sedelectronica.es/info.2