Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Òrgans de govern Retransmissió dels plens Ple 26/09/2019

Ple 26/09/2019

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT (NÚM.12/2019) DIA: Dijous 26 de setembre de 2019 HORA: A les 19 h LLOC: Sala de Plens de la Paeria

A) Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de 15 de juliol de 2019 i 25 de juliol de 2019

2. Expedient 1473/2019. Declaració de l'Orgue Tepatti de l'Església de Sant Agustí com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL)

3. Expedient 1120/2019. Aprovació del conveni de col·laboració amb SPF Diana España per afavorir les activitats de la Capital de la Cultura Calana 2019

4. Expedient 833/2019. Aprovació del conveni entre el Consorci de Normalització Linguística i l'Ajuntament de Cervera per desplegar el programa "Aula de Llengua"

5. Expedient 1627/2019. Aprovació del Protocol per la Prevenció de la mutilació genital femenina

6. Expedient 1620/2019. Sol·licitud d'atribució de recursos a l'Agència Catalana de l'Aigua per la Depuradora de Cervera

7. Expedient 1621/2019. Aprovació de factures amb absència de procediment i sense consignació pressupostària

8. Expedient 1268/2019. Aprovació del Compte General 2018

9. Expedient 1296/2019. Nomenament electes als organismes de la ciutat

10.Donar compte dels informes de morositat i del període mig de pagament del 2n trimestre de 2019

11.Aprovació de la "MOCIÓ DE SUPORT PER A L’ANUL·LACIÓ DE L’ORDRE DEL PRESIDENT DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DE PROTEGIR LES SEUS JUDICIALS AMB ELS MOSSOS D’ESQUADRA"

12.Aprovació de la "MOCIÓ EN SUPORT A LA LLEI 24/2015 I CONTRA EL TALL DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A LES FAMÍLIES AMB DEUTE, PER PART D’ENDESA I ALTRES COMPANYIES"

13.Aprovació de la "MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA I LA PREVENCIÓ DE LA SINISTRALITAT A L’AUTOVIA A-2 "

14.Aprovació de la "MOCIÓ DE REPROVACIÓ A LES DECLARACIONS DE LA DIPUTADA AL PARLAMENT DE CATALUNYA, SENYORA EVA GRANADOS GALIANO"

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes