Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Òrgans de govern Retransmissió dels plens 2018 Ple 1/2/2018

Ple 1/2/2018

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT (NÚM.1/2018) DIA: dijous 1 de febrer de 2018 HORA: 20 h LLOC: Sala de Sessions de la Paeria

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de dates: 23/11 i 27/12/2017.

A/ PART DISPOSITIVA.

1.- Alcaldia.

1.1.- Aprovació definitiva del canvi de nom del carrer Duc d’Ahumada pel nom 1 d’Octubre.

1.2.- Proposta de nomenament com a fill predilecte de Cervera a títol pòstum, a l’historiador Agustí Duran i Sanpere (1887-1975).

1.3.- Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana de Cervera.

1.4.- Resolució al·legacions i aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal de Cervera.

1.5.- Aprovació de la cessió del contracte d’arrendament del local situat al carrer Major, 44, al Sr. A.V.A.

2.- Hisenda.

2.1.- Resolució al·legacions CCEE per les obres de condicionament de diferents trams de vorera de la zona Nord de Cervera.

2.2.- Aprovació de la modificació pressupostària n. 1/2018, modalitat crèdit extraordinari.

2.3.- Modificació ordenança fiscal n. 32 “ taxa per activitats”.

2.4.- Aprovació reconeixement extrajudicial aparcament Sr. S. Lafargue.

3.- Cultura.

3.1.- Aprovació del conveni i annex de col·laboració entre la Paeria de Cervera i l’Agència Catalana de patrimoni cultural per a la gestió conjunta del dipòsit de patrimoni cultural de Catalunya (Cervera- Segarra), per l’any 2018.

4.- Territori.

4.1.- Aprovació de l’acta d’acceptació de data 17/11/2017, corresponent a la canalització de la xarxa de telefonia de l’obra de rehabilitació de diversos trams del camí de Sant Jaume al seu pas per Cervera.

5.- PROPOSICIONS URGENTS

B/ PART DE CONTROL

1.- Despatx i comunicacions oficials.

1.1.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del núm. 259 fins 343/2017 i 01 fins 019/2018.

1.2.- Donar compte de les resolucions del núm. 750 fins al 865/2017 i 01 fins 38/2018.

2.- Mocions.

3.- Precs i preguntes