Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Òrgans de govern Retransmissió dels plens 2018 Ple 23/07/2018

Ple 23/07/2018

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT (NÚM.7/2018) DIA: Dilluns 23 de juliol de 2018 HORA: A les 8 de la tarda (20.00h) LLOC: Sala de sessions de la Paeria

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de dates: 07/06 i 19/06/2018.

A/ PART DISPOSITIVA.

1.- Alcaldia.
1.1.- Inici del procés participatiu pel canvi de nom del carrer General Güell de Cervera. 1.2.- Aprovació del nou conveni de col·laboració entre la Paeria de Cervera i Sorea per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter cultural, artístic i social que la Paeria durà a terme com a Capital de la Cultura Catalana 2019.
1.3.- Aprovació del conveni de col·laboració entre la Paeria de Cervera i EASCS per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter cultural, artístic i social que la Paeria durà a terme com a Capital de la Cultura Catalana 2019.

2.- Seguretat, mobilitat i Civisme.
2.1.- Aprovació inicial del Pla de Protecció Civil de Cervera (DUPROCIM).

3.- Hisenda.
3.1.- Aprovació de la sol·licitud d’atribució de fons de despeses directes depuradora 2018 (ACA 2018).
3.2.- Aprovació de la modificació de crèdits n. 9 per transferències de crèdits, crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
3.3.- Aprovació de la modificació O.F. n. 19, introducció de l’apartat 4 de la tarifa 1a de l’art.9è “Parades Fira de Gran Boc exteriors”.
3.4.- Aprovació de la modificació O.F. n. 20, modificació tarifa sisena de l’art. 9è (quota tributària) “ Expositors estands Fira Vila del Llibre i caravanes de Foodtrucks de la Fira Vila del Llibre.
3.5.- Aprovació de la modificació O.F. n. 11, taxa prestació de servei d’ensenyament Escola Municipal de Música i Conservatori de grau professional de Cervera.

4.- Cultura.
4.1.- Aprovació addenda de modificació del conveni formalitzat el 23 de desembre de 2016, entre el departament de Cultura, l’Incasòl i l’Ajuntament de Cervera, per a les obres de restauració de la façana del carrer Canceller Dou de la Universitat de Cervera, en aplicació de l’1% Cultural.
4.2.- Aprovació del conveni entre el departament de Cultura, el departament d’Ensenyament, l’Incasòl i l’Ajuntament de Cervera, per a les obres d’urgència de restauració de les cornises i impostes dels patis interiors de la Universitat de Cervera, en aplicació de l’1% Cultural.

5.- Serveis Socials.
5.1.- Aprovació de l’acord d’adhesió de l’Ajuntament de Cervera al programa “Apropa Cultura”.
5.2.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Cervera en matèria d’activitats cíviques i comunitàries.

6.- Territori i Serveis Urbans
6.1.- Aprovació del conveni de delegació de competències de gestió de residus municipals entre la Paeria de Cervera i el Consell Comarcal de la Segarra.

7.- PROPOSICIONS URGENTS B/ PART DE CONTROL
1.- Despatx i comunicacions oficials.
1.1.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del núm. 113 fins 148/2018.
1.2.- Donar compte de les resolucions del núm. 413 fins 563/2018.

2.- Mocions.

3.- Precs i preguntes