Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Òrgans de govern Retransmissió dels plens 2018 Ple 03/05/2018

Ple 03/05/2018

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT (NÚM.3/2018) DIA: dijous 3 de maig de 2018 HORA: a les vuit del vespre (20.00 h.) LLOC: Sala de Sessions de la Paeria

1.- Aprovació de les actes de data 01/02 i 23/03/2018.

A/ PART DISPOSITIVA.

1.- Alcaldia.

1.1.- Canvi de representant del paer en cap a la Cardosa.
1.2.- Aprovació de les festes locals de Cervera i pobles agregats per l’any 2019.
1.3.- Aprovació del conve
ni de col·laboració entre el Síndic de Greuges de Catalunya i la Paeria de Cervera.
1.4.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Segarra i la Paeria de Cervera en matèria de tasques de manteniment i neteja d’espais públics, en el marc del programa Treball i Formació.
1.5.- Donar compte de la liquidació del Pressupost, exercici 2017.

2.- Governació i Hisenda.

2.1.- Aprovació de la modificació pressupostària n. 04/2018, modalitat crèdit extraordinari.
2.2.- Aprovació expedient extrajudicial de crèdits.

3.- Urbanisme.

3.1.- Declaració d’especial interès i d’utilitat municipal les obres de reforma del local per l’elaboració i venda de xocolata artesana al c/ Major sol·licitada per la Fundació Casa Dalmases.
3.2.- Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de la Segarra i la Paeria de Cervera per la dotació de subministrament elèctric a la deixalleria de Cervera.

4.- Turisme.

4.1.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Paeria de Cervera en relació al projecte Via Cicloturística Intercatalunya. Fase 1 LleidaCervera.
4.2.- Aprovació de l’establiment del servei públic municipal de lloguer de bicicletes i reglament del servei.

5.- Serveis Socials.

5.1.- Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Cervera al Consorci per a la Normalització Lingüística, per al desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic en el marc del projecte de l’Aula de Llengua de Cervera 2018. 5.2.- Aprovació de la pròrroga del conveni de dotació d’un Fons de Solidaritat entre l’Empresa d’Aigües i Serveis de Cervera i la Segarra i la Paeria de Cervera.

6.- Esports.

6.1.- Resolució de les al·legacions presentades pel concessionari de la piscina coberta municipal de Cervera.
6.2.- Acord sobre l’extinció de la intervenció amb inici d’expedient de resolució del contracte de piscina municipal i proposta de liquidació provisional. Plaça Major 1, 25200 Cervera Tel. 973 53 00 25 / 973 53 19 14 - alcaldia@cerverapaeria.cat www.cerverapaeria.cat
6.3.- Acord d’inici de l’expedient de contractació per a la nova licitació del servei i aprovació provisional dels plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques del contracte del servei de piscina coberta municipal i altres serveis esportius complementaris municipal de Cervera.

7.- PROPOSICIONS URGENTS B/ PART DE CONTROL

1.- Despatx i comunicacions oficials.

1.1.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del núm. 20 fins al 78/2018.
1.2.- Donar compte de les resolucions del núm. 38 fins al 297/2018.
1.3.- Donar compte del compliment de les obligacions dels terminis de pagament, 4rt. Trimestre 2017 i 1er. trimestre 2018.
1.4.- Donar compte de l’execució trimestral del pressupost.

2.- Mocions.

2.1.- Moció CUP-PA:” “de suport i compromís amb iniciatives locals de producció d’energia sostenible i per la sobirania energètica”.
2.2.- Moció CUP-PA: “En defensa de la llibertat d’expressió i artística, i suport als cantants de RAP VALTONYC, HASEL i ELGIO.