Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Òrgans de govern Retransmissió dels plens 2017 Ple 23/11/2017

Ple 23/11/2017

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT (NÚM.7/2017) DIA: dijous 23 de novembre de 2017 HORA: a les vuit del vespre (20.00 h.) LLOC: Sala de Sessions de la Paeria

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de data 09/10 i 24/10/ 2017.

A/PART DISPOSITIVA

1.- ALCALDIA

1.1.- Sorteig meses eleccions al Parlament de Catalunya 2017.

1.2.- Aprovació inicial del canvi de nom del carrer de Cervera, c. Duc d’Ahumada per c. 1 d’Octubre.

2.- HISENDA

2.1.- Compte general 2016.

2.2.- Modificació de crèdits núm. 9/2017 del pressupost, modalitat crèdit extraordinari, suplements de crèdit i transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries de diferents àrees de despesa.

2.3.- Factures amb absència de procediment.

3.- SERVEIS SOCIALS

3.1.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament per la concessió d’ajuts econòmics, individuals i d’emergència social (art. 8.3) de la Paeria de Cervera.

4.- TERRITORI

4.1.- Document de cessió de les instal·lacions i traspàs del projecte i permisos, servitud de pas sobre terrenys a favor d’Endesa Distribució Elèctrica SL, (carrer i plaça Santa Anna i plaça Sant Miquel).

5.- TURISME I NOUS EQUIPAMENTS

5.1.- Adjudicació del contracte del servei en la modalitat de concessió per a la gestió de l’espai restauració- agrobotiga i neteja (espai CAT).

6.- PROPOSICIONS URGENTS

B/.- PART DE CONTROL

1.- Despatx i comunicacions oficials

1.1.- Donar compte dels decrets d’alcaldia n. 230 fins al 258 /2017.

1.2.- Donar compte de les resolucions del núm. 668 fins al 749/2017.

1.3.- Donar compte del cost efectiu dels serveis públics de l’exercici 2016.

1.4.- Donar compte de l’execució trimestral i del període mig de pagament del 2n trimestre de 2017.

1.5.- Donar compte de l’execució trimestral i del període mig de pagament del 3r trimestre de 2017.

2.- MOCIONS

2.1.- Moció d’ERC: Moció per demanar la llibertat dels presos polítics.

2.2.- Moció ERC: Moció en motiu del dia contra la violència envers les dones.

2.3.- Moció d’ERC: Moció en favor de la reforma horària.

2.4.- Moció CUP-PA: Moció per no encendre els llums de Nadal com a protesta contra l’empresonament del Govern i dirigents d’entitats civils.

3.- PRECS

4.- PREGUNTES