Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Òrgans de govern Retransmissió dels plens 2017 Ple 31/01/2017

Ple 31/01/2017

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT (NÚM.1/2017) DIA: dimarts 31 de gener de 2017 HORA: a les vuit del vespre (20.00 h.) LLOC: la sala de sessions de la Paeria

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de data 22/12/2016.

A/PART DISPOSITIVA

1.- ALCALDIA

1.1.- Aprovació dels Estatuts del Consorci Universitari Centre Associat a la UNED en Cervera(MP).
1.2.- Suport de la Paeria perquè la pedra seca sigui patrimoni de la UNESCO.
1.3.- Modificació del membre i portaveu corresponent al grup municipal (SIF) i donar de baixa al grup municipal del (PP).
1.4.- Nomenar com a representant de la Paeria a diferents organismes i entitats de la ciutat al regidor, Sr. J. Prat Gonzalez i a la Comissió d’Igualtat a la regidora, Sra. A. Barrionuevo.

2.- HISENDA

2.1.- Aprovació de la modificació de l’annex 7 .- preus públics, obra de teatre “Desconcerto”.
2.2.- Aprovació de la modificació de l’annex 7 .- preus públics, obra de teatre “André i Dorine”.
2.3.-Aprovació de la modificació de l’annex 7 .- preus públics, obra de teatre,”Art”.
2.4.- Aprovació de la modificació de l’annex 7 .- preus públics, obra de teatre, “ Sota Teràpia”.
2.5.- Aprovació de la modificació de l’annex 7 .- preus públics, obra de teatre, “Escape Show”.
2.6.- Delegació a la Junta de Govern de l’establiment, modificació i supressió de preus públics.

3.- TERRITORI

3.1.- Aprovació del document de cessió d’instal·lacions, traspàs del projecte i permisos i servitud de pas sobre terrenys a favor d’Endesa Distribució Eléctrica SLU, respecte del projecte elèctric “Línies subterrànies de baixa tensió per a desplaçaments de línies aèries al carrer Barbacana”.

4.- PROPOSICIONS URGENTS

B/.- PART DE CONTROL

1.- Despatx i comunicacions oficials

1.1.- Donar compte dels decrets d’alcaldia n. 2 i 8/2017(cartipàs).
1.2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia n. 299 fins al 377/2016 i 1 fins al 10/2017 (exclosos els 2 i el 8 del punt anterior)
1.3.- Donar compte de les resolucions del núm. 758 fins 852/2016 i 1 fins al 51/2017.

2.- MOCIONS

2.1.- Moció del paer en cap: Moció de la Segarrenca per refusar la supressió dels jutjats de violència contra la dona de Balaguer i Cervera.
2.2- Moció de la CUP: Moció de suport institucional al referèndum d’autodeterminació i a l’impuls del procés constituent.

3.- PRECS

4.- PREGUNTES