Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Òrgans de govern Retransmissió dels plens 2016 Ple 28/09/2016

Ple 28/09/2016

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT (NÚM.9/2016) DIA: dimecres 28 de setembre de 2016 HORA: 20.30 h LLOC: Sala de Sessions de la Paeria

A/PART DISPOSITIVA

1.- ALCALDIA

1.1.- Modificació de la plantilla de personal, relacions de llocs de treball i del quadre retributiu de personal de la Paeria de Cervera (CAT).

2.- HISENDA

2.1.- Aprovació de la modificació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa Rescat de radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya.
2.2.- Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.
2.3.- Aprovació de la modificació de crèdits n. 18/2016 del pressupost 2016, per transferència de crèdits.
2.4.- Aprovació de l’expedient de modificació de l’annex 7. Actuacions culturals: concerts i teatre de la regulació dels preus públics n. 1 i fixar el preu públic.

4.- MEDI RURAL

4.1.- Autoritzar la modificació de la tarifa de la piscina coberta.

5.- SERVEIS SOCIALS

5.1.- Aprovació inicial de les bases reguladores per la concessió d’ajuts econòmics a infants i joves per activitats extraescolars.
5.2.- Aprovació de la donació a una entitat solidaria d’atenció als refugiats.
5.3.- Aprovació del conveni que regula la dotació de fons de solidaritat de l’empresa d’aigües i serveis de Cervera i la Segarra, al municipi de Cervera.

6.- REGIDOR DE FESTES I AQUELARRE

6.1.- Aprovació inicial de la modificació de l’art. 11 a) del reglament municipal del Consell Assessor de l’Aquelarre de Cervera i de l’acord de ciutat per la festa de l’Aquelarre.

7.- PROPOSICIONS URGENTS

B/.- PART DE CONTROL

1.- Despatx i comunicacions oficials
1.1.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del núm.157 fins al 230. 1.2.- Donar compte de les resolucions del núm. 479 fins al 613. 1.3.- Donar compte dels acords adoptats i comunicats a la sindicatura, exercici 2014. 1.4.- Donar compte dels acords adoptats i comunicats a la sindicatura, agost exercici 2016.

2.- MOCIONS

2.1.- Moció ERC- AM i MÈS.- Per donar suport a la proposta aprovada en el Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal de la Segarra en relació a l’acord d’intencions per la continuïtat del projecte d’abastament des de l’ETAP de Ratera i Canal Segarra-Garrigues a 4 comarques de Catalunya.

3.- PRECS

4.- PREGUNTES