Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Òrgans de govern Retransmissió dels plens 2016 Ple 31/05/2016

Ple 31/05/2016

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT (NÚM.7/2016) DIA: dimarts 31 de maig de 2016 HORA: 20:00 h LLOC: Sala de Sessions de la Paeria

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de 31/03 i 12/05/2016.

A/PART DISPOSITIVA

1.- ALCALDIA

1.1.- Sorteig dels membres de les taules electorals.

1.2.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cervera i Adamo Telecom

Iberia SA per al compartiment d’infraestructures de telecomunicacions.

1.3.- Aprovació del nou horari del Museu Comarcal de Cervera.

2.- HISENDA.- Aprovació del nou horari d’estiu de la Biblioteca Comarcal Josep Finestres.

2.1.- Aprovació del preu públic del concert sota l’autovia.

2.2.- Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal n. 11.- Conservatori de Música.

2.3.- Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal n. 9.- Zona d’acampada.

2.4.- Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits n. 11/ 2016.

2.5.- Concertació d’operacions de préstec per avançament de subvencions.

3.- ESPORTS

3.1.- Resolució d’al·legacions de l’expedient d’intervenció del servei públic- piscina coberta de Cervera.

4.- PROPOSICONS URGENTS

B/.- PART DE CONTROL

1.- Despatx i comunicacions oficials:

1.1.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del núm. 61 fins 105/2016.

1.2.- Donar compte de les resolucions del núm. 163 fins 363/2016.

1.3.- Donar compte de la liquidació del pressupost, exercici 2015.

1.4.- Donar compte dels acords contraris als informes de fiscalització de l’exercici 2015.

1.5.- Donar compte de l’estat d’execució del pressupost 1r. trimestres 2016.

1.6.- Donar compte dels terminis de pagament 1r. trimestre.

2.- MOCIONS

2.1.- Moció del grup municipal la CUP: Moció de suport als ajuntaments investigats per

l’Audiència Nacional.

2.2.- Moció del grup municipal la CUP: Moció per retirar les subvencions a l’Abadia de Montserrat.

2.3.- Moció del grup municipal de la CUP: Moció per a la publicació detallada dels imports de les indemnitzacions i retribucions dels càrrecs electes de la Paeria.

2.4.- Proposta d’acord que presenten els grups municipals de LA CUP, MÈS i d’ERC: Proposta d’acord de reprovació de la gestió del regidor de Cultura.

3.- PRECS

4.- PREGUNTES