Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Òrgans de govern Retransmissió dels plens 2016 Ple 28/07/2016

Ple 28/07/2016

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT (NÚM.9/2016) DIA: Dijous 28 de juliol de 2016 HORA: 20.00h LLOC: Sala de sessions de la Paeria

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de dates: 31/03, 12/05, 31/05 i 30/06/2016.

A/ PART DISPOSITIVA.

1.- Alcaldia.
1.1.- Nomenament del Sr. Ramon Armengol com a representant de la Paeria a l’empresa d’aigües i serveis de Cervera i la Segarra.
1.2.- Aprovació de les festes locals de Cervera i dels pobles agregats per l’any 2017. 1.3.- Aprovació del conveni de collaboració interadministratiu entre el Consell Comarcal de la Segarra i la Paeria de Cervera, en matèria d’abastament d’aigua.

2.- Governació i Hisenda.
2.1.- Modificació de l’art. 9è de l’O.F. n. 20: taxa per l’ocupació d’espais públics i estands per a la celebració de fires, introduint una nova tarifa pels expositors d’estands vila del llibre.
2.2.- Aprovació de la modificació l’annex 7 .- Actuacions culturals:concerts i teatre “Concert de Jazz Gumbo Jazz Band”.

2.3.- Aprovació de l’expedient extrajudicial de reconeixement de crèdit n. 13/2016.
2.4.- Aprovació de l’expedient de modificació de l’annex “preus públics per activitats”.

3.- Turisme
3.1.- Ratificació de l’acord de liquidació de l’Associació AELXCAT, adoptat per l’assemblea en data 21 d’abril de 2016.
3.2.- Ratificació de l’acord de dissolució de l’Associació AELXCAT, adoptat per l’assemblea en data 21 d’abril de 2016.

4.- PROPOSICIONS URGENTS

B/ PART DE CONTROL

1.- Despatx i comunicacions oficials.
1.1.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del núm. 106 fins al 156/2016.
1.2.- Donar compte de les resolucions del núm. 364 fins al 478/2016.
1.3.- Donar compte de l’estat d’execució 2n. trimestre 2016.
1.4.- Donar compte dels terminis de pagament 2n. trimestre 2016.

2.- Mocions.
2.1.- Moció que presenta el paer en cap: sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida de les persones celíaques.
2.2- Moció que presenta el paer en cap: sobre la defensa de l’acollida de les persones refugiades.
2.3.- Moció que presenta el paer en cap: de suport a les oficines liquidadores.
2.4.- Moció de la CUP-PA: de suport i compromís actiu de la Paeria amb la banca ètica a Catalunya.
2.5.- Moció de la CUP-PA: per una Paeria laica i respectuosa amb les creences.

3.- Precs i preguntes