Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Òrgans de govern Retransmissió dels plens 2015 Ple 08/10/2015

Ple 08/10/2015

DIA: dijous 8 d´octubre de 2015 HORA: 20.30 h LLOC: Sala de Sessions de la Paeria

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de data 30/07 i 2/09/2015 A/

PART DISPOSITIVA.

1.- Hisenda i Règim interior
1.1.- Aprovació de l’actualització parcial de l’inventari comptable a 31/12/2014.
1.2.- Aprovació inicial de l’acord d’imposició, ordenació i subjectes passius de les CCEE corresponents a l’obra “rehabilitació de diversos trams de l’itinerari del camí de Sant Jaume a Catalunya, al seu pas per la Cervera Històrica i Monumental”.
1.3.- Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 14/2015.
1.4.- Aprovació de l’expedient de modificacions de crèdit n.22/2015.

2.- Urbanisme
2.1.- Aprovació inicial del projecte “rehabilitació de diversos trams de l’itinerari del Camí de Sant Jaume a Catalunya, al seu pas per la Cervera Històrica i Monumental”.

3.- Ensenyament.
3.1.- Ratificació de l’acord adoptat per la J.G.L en relació al conveni de col•laboració
entre el Departament d’Ensenyament i la Paeria de Cervera, per al Pla Educatiu d’Entorn.

4.- Serveis Socials.
4.1.- Aprovació inicial del reglament dels horts socials i inclusius al municipi de Cervera.
4.2.- Ratificació de l’acord adoptat per la JGL en data 25 de maig de 2015, corresponent a l’aprovació del conveni entre la Paeria i el Consorci per a la Normalització Lingüística per al desplegament del pla d’acolliment lingüístic de Cervera.

5.- Cultura.
5.1.- Adhesió de la Paeria de Cervera, al conveni marc de col•laboració entre el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l ‘Agència Catalana del Patrimoni Cultural i la Diputació de Lleida sobre la xarxa territorial de museus de les terres de Lleida-Aran.
5.2.- Adhesió de la Paeria de Cervera a la candidatura Barcelona/ Catalunya sigui candidata per a l’organització del congrés Mundial Word Carrillon Federation el proper any 2017.

6.- PROPOSICIONS URGENTS
B/ PART DE CONTROL
1.- Despatx i comunicacions oficials.

1.1.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del núm. 267 fins al 325/2015.

1.2.- Donar compte de les resolucions del núm. 209 fins a la 329/2015.
1.3.- Donar compte dels terminis de pagament 2on i 3r Trimestre 2015.

2.- Mocions.
2.1.- Moció del Paer en Cap: de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau, amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N.
2.2.- Moció del Paer en Cap: de suport al procés del Govern de la Generalitat cap a la creació d’un Nou Estat Català.
2.3.- Moció del grup municipal Entesa-MES: Per l’adhesió a la xarxa de Ciutats i Pobles Refugi per l’acolliment de persones refugiades.
2.4.- Moció del grup municipal La CUP: d’adhesió a la Xarxa

3.- Precs i preguntes