Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Òrgans de govern Retransmissió dels plens 2015 Ple 27/03/2015

Ple 27/03/2015

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT (Núm.2) del divendres 27 de març de 2015 a les 20.00 h a la Sala de Sessions de la Paeria

1.- Aprovació  de l’acta de data 26/02/2015.

 

A/ PART DISPOSITIVA.

1.- Alcaldia.

1.1.- Aprovació definitiva de la integració dels organismes autònoms dependents de la Paeria de Cervera (P.D.S-C.M.C) a la Paeria de Cervera, i de la seva dissolució i extinció com a organismes autònoms locals de caràcter administratiu.

2.-  Governació i Hisenda.

2.1.- Adhesió de la Paeria de Cervera, al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci Català pel desenvolupament local.

2.2.- Adhesió de la Paeria de Cervera, a l’acord marc de subministrament de gas natural,  destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, SAU.

2.3.- Expedient de modificació de crèdits n. 7/2015, de la Paeria.

2.4.- Reconeixement extrajudicial de crèdits.

2.5.- Expedient de modificació de crèdits de l’OOAA, Conservatori Municipal de música de Cervera,n. 1/2015.

3.- Drets Civils, Salut, Medi Ambient i Serveis Socials.

3.1.- Adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica, destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local, a l’empresa Endesa Energia SAU (exp. 2012/01).

3.2.- Aprovació del conveni marc de cooperació entre municipis i altres ens, per a la promoció del Camí Ignasià-Loiola-Manresa.

4.- Cultura i Educació

4.1.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Cervera, en matèria de Serveis Educatius per l’any 2015.

4.2.- Aprovació inicial del reglament regulador del Consell Assessor del Museu de Cervera.

4.3.- Aprovació inicial del reglament regulador del Consell Assessor del Centre Municipal de Cultura de Cervera

 

5.- PROPOSICIONS URGENTS

 

B/ PART DE CONTROL

1.- Despatx i comunicacions oficials.

1.1.- Donar compte dels decrets d’alcaldia  del núm. 43 fins al 82/2015.

1.2.- Donar compte de les resolucions del núm. 32 fins al 76/2015.

2.- Mocions.

3.- Precs i preguntes