Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Organigrama municipal Antonio Delgado i García

Antonio Delgado i García

Regidor delegat de Serveis Urbans (Brigada i Eficiència Energètica) i Serveis Funeraris

Va néixer l’any 1961.

Des dels 16 anys treballa com a instal·lador d’electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, telecomunicacions i gas.

Té estudis de Graduat Escolar i Formació Professional, i disposa del carnet d’instal·lador d’electricitat, de fontaneria, de calefacció i climatització, de gas, de gas fluorats i de màquines elevadores.

En l’anterior mandat (2015-2019) va ser paer.

Forma part del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP), juntament amb Raimond Fusté i Boix.

Contacte: adelgado@cerverapaeria.cat

- Retribució: 13.000 (euros bruts anuals)

- Indemnització  per assistència als òrgans col·legiats:

1. Ple, 190 euros/sessió.
2. Junta de govern local, 190 euros/sessió.
3. Comissions informatives, 50 euros/sessió
4. Comissió de comptes, 50 euros/sessió
5. Comissió de seguiment i estudi, 190 euros/sessió