Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Articles d’opinió Paer en cap Any 2018 Maig 2018

Maig 2018

El darrer Ple de la Paeria de Cervera va donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2017. Una cosa és el pressupost anual que preveu l’Equip de Govern i que s’aprova en Ple. En el pressupost es preveu una partida d´ingressos i una de despeses i que lògicament ha de quadrar. Al final de l’any es dona compte de les despeses i ingressos reals i a aquestes dades em voldria referir a continuació:

-          L’exercici 2017 va donar un resultat positiu de 354.000 euros.

-          Actualment la Paeria té una romanent favorable d’1.765.000 euros.

-          Totes les obres de conversió en zona de vianants al nucli antic, de l’1,5% cultural del Camí de Sant Jaume, estan ja pagades.

-          El deute de la Paeria és del 33%, quan la llei permet un deute màxim del 75%.

-          Aquest deute, que l’any 2011 era proper als 5 milions d’euros, és ara de 2.600.000 euros.

Aquestes dades permeten a la Paeria afrontar projectes com la construcció del nou pavelló poliesportiu, que serà una realitat l’any 2019; o continuar el procés de millora dels espais públics com l’ampliació i millora de voreres, zones enjardinades o reparació de carrers amb nou asfaltat.

En un altre ordre de coses, hem estrenat a Cervera la sèrie de TV3 Vida Privada, filmada en gran part a la Casa Duran i a la Casa Dalmases de Cervera. L'estrena al cinema Casal va ser un èxit, amb la presència de la directora i alguns del actors d'aquesta gran obra. El cert és que Cervera ho té tot per ser un gran plató de cinema, disposem de molts espais amb l'encant suficient per ser atractius per al món del cinema i per aquest motiu hem cregut que aquesta era una bona oportunitat per entrar en aquest sector tan important de la nostra cultura.

En el darrer Ple es va estrenar la participació dels veïns en la part final, després dels precs i preguntes dels regidors, tal com preveu el nou Reglament de Participació Ciutadana i el Reglament Orgànic Municipal. Es tracta d´una bona eina perquè els veïns preguntin i/o defensin les seves posicions legítimes respecte a qualsevol dels punts de l’ordre del dia.