Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Articles d’opinió Grups polítics amb representació al Consistori Any 2017 Escrit conjunt CUP-ERC-MES juny 2017

Escrit conjunt CUP-ERC-MES juny 2017

PER QUÈ MES, ESQUERRA I LA CUP ESMENEM EL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA?

Els grups polítics municipals MES-ICV-ENTESA, ERC Cervera i CUP-PA hem realitzat un treball conjunt per a esmenar el Reglament de Participació Ciutadana (RPC), amb l’objectiu de millorar la proposta que va fer Govern. Finalment, fruit d’aquest treball de les tres forces n’ha esdevingut una esmena a la totalitat, atès que la nostra mirada del que representa la participació ciutadana i com s’hauria d’articular a Cervera està molt allunyada de la proposta d’Alcaldia. A continuació, exposem amb més detall els arguments que justifiquen la presentació d’una esmena a la totalitat al RPC aprovat al Ple del passat 4 d’abril.

En primer lloc, creiem que és una qüestió de procediment però, sobretot, de sentit comú. En el transcurs del mateix ple on Govern presentava la seva proposta, i posteriorment en premsa i xarxes socials, ja vam manifestar que aquest reglament de participació és una imposició d’Alcaldia. S’ha elaborat sense cap tipus d’informació ni negociació amb els grups de l’oposició ni amb la ciutadania en general. És un reglament de participació ciutadana que s’ha fet sense participació ciutadana. És a dir, governar pel poble sense el poble!

Considerem que aquesta proposta de reglament hauria pogut ser un bon esborrany per a la seva discussió amb la ciutadania. Des del nostre punt de vista, s’ha deixat passar l’oportunitat per endegar un veritable procés participatiu per debatre i acordar quins mecanismes cal posar a l’abast de la ciutadania en funció de les seves necessitats, inquietuds, etc. Les presses de Govern, i la seva majoria al Ple, ens han dut a aquest escenari poc encoratjador: tenir aprovat inicialment un RPC que relega el debat i les aportacions al període d’al·legacions que marca la llei.

I si deixem de banda la forma i entrem en el contingut, moltes són les mancances que detectem en el seu redactat. A tall d’exemple, podem destacar les següents:

-          El preàmbul no justifica el contingut del reglament.

-          Els articles estan desordenats, no segueixen una seqüència lògica.

-          Es barregen els drets de participació amb els seus mecanismes d’aplicació.

-          No hi ha cap millora significativa respecte a l’anterior reglament pel que fa als sistemes de participació ciutadana.

-          La intervenció ciutadana en els plens no és real. Es fa un cop ja ha acabat el Ple.

-          Estableix que les persones no empadronades però vinculades a la nostra ciutat no poden participar, així com tampoc els menors de 18 anys.

-          No apareix la figura del Síndic de Greuges per tal de defensar la ciutadania davant l’Administració.

-          No inclou la possibilitat d’haver-hi pressupostos participatius.

-          Defineix audiència pública com a mecanisme de participació quan en realitat és un mecanisme informatiu.

-          ...

La nostra esmena a la totalitat pretén donar resposta a aquests punts. Vol esdevenir un esborrany que iniciï un veritable procés de participació per elaborar un reglament definitiu. Aquest és el compromís que hem agafat els tres grups de l’oposició.

Deixem en mans del paer en cap i la Junta de Govern la possibilitat de fer les coses tal com s’haurien d’haver fet. Encara hi som a temps!