Ajuntament

ERC - març 2017

TRANSFUGUISME

“Trànsfugues són els representants locals que, traint els seus companys de llista i/o de grup, ... pacten amb altres forces per canviar o mantenir la majoria governant en una entitat local...”

“Les conductes trànsfugues són de naturalesa políticament patològica, incompatibles amb el sa funcionament d’una democràcia representativa a nivell local.”

Els paràgrafs anteriors formen part del text del l’Acord sobre un codi de conducta política en relació al transfuguisme en les corporacions locals, signat el 23 de maig de 2006 per 15 partits polítics de l’Estat espanyol, 4 dels quals catalans.

L’Acord és un reconeixement als valors de la democràcia, basats en la preeminència de la voluntat popular per damunt dels interessos de particulars, de governs i de lleis.

La màxima expressió de la voluntat popular es manifesta a les urnes. Per això, tots els particulars, tots els governs i totes les lleis tenen el deure irrenunciable de respectar el vot de la ciutadania.

No hi ha justificacions per la vulneració de la voluntat popular i, especialment, no ho són aquelles que desqualifiquen arbitràriament i de forma interessada les formacions que, respectant l’acord, denuncien les pràctiques trànsfugues.

Voler justificar un conducta trànsfuga amb expressions com: “anteposar els interessos de ciutat davant dels interessos de partit”, és un atac a la intel·ligència. No hi ha contradicció entre interessos de ciutat i interessos de partit. Això és una fal·làcia.

Qui es presenta a unes eleccions municipals ho fa dins la llista d’un partit o coalició que manifesta voler defensar els interessos de la seva ciutat, interessos que segurament no coincideixen amb els d’altres formacions que també volen el millor per la seva ciutat. Els electors escullen lliurement la llista que els representarà, amb uns candidats i unes propostes concretes. Per això, el candidat electe es deu als seus votants i té l’obligació moral de defensar els interessos de la formació que el presenta. Si es canvia d’opinió, el que escau és la dimissió, mai el transfuguisme.

D’altra banda, per higiene democràtica, els equips de govern no haurien d’acceptar membres de la Corporació que es converteixin en trànsfugues, ni l’Alcalde hauria de fer cap nomenament polític que els donés atribucions de govern. Aquest és un dels pactes continguts en l’Acord sobre transfuguisme, esmentat abans.

Per acabar recordem dos dels partits que van signar aquest Acord: Partit Popular i Convergència Democràtica de Catalunya.

També va signar l’Acord Esquerra Republicana de Catalunya i, a Cervera, ens comprometem a respectar-lo.