Ajuntament

CUP - març 2017

8 DE MARÇ: QUÈ PODEM FER DES DE LA PAERIA?

És inqüestionable que la societat està estructurada en base a unes relacions de poder desiguals entre homes i dones (patriarcat) que ens assignen uns rols determinats en funció del nostre sexe. Històricament a les dones se’ns ha relegat a l’àmbit privat (tasques de la llar i cura de les filles/fills) i als homes a l’àmbit públic (on es gestiona el poder). El resultat de tot plegat, un sistema que oprimeix les dones.

El model econòmic polític i social actual ens ha dut a l’accentuació màxima de les desigualtats de gènere. Les necessitats de cura de les persones han estat “satisfetes” des del sobretreball femení i la precarietat es cronifica a base de retallades de drets laborals, de prestacions socials i la privatització d’allò públic. Aquestes polítiques tenen un devastador efecte sobre les dones doncs el manteniment de la vida quotidiana de les persones segueix sent una tasca atorgada a les dones i completament menystinguda i invisibilitzada a nivell social i institucional.

Per això és urgent fer-nos nostres les demandes de la lluita feminista i traslladar-les a les institucions, als diferents nivells d’administració, en definitiva, allà on s’exerceix el poder, el municipal també. Cal incorporar la mirada de gènere en les polítiques públiques. Això passa forçosament pel qüestionament crític de totes les accions, comportaments, interrelacions, funcions, posicions, formes d’organització, etc. La perspectiva de gènere ha de ser transversal a totes les polítiques que s’emprenguin des de la Paeria.

Més enllà de subscriure manifestos, des de la Paeria tenim capacitat d’acció i és primordial garantir la transversalitat de la perspectiva de gènere en TOTES les polítiques municipals. Algunes de les accions concretes que la CUP portàvem al nostre programa, i que poden representar un petit pas endavant, són:

  • Estudiar la creació de serveis de municipalització dels treball de cures a través de bosses de persones en situació d’atur o sense prestació que realitzi serveis de cures (infants, gent gran, persones dependents, tasques de neteja i manteniment de la llar) a través de la mediació o contractació directa per part de les administracions locals.
  • Oferir, sempre que es pugui, servei de ludoteca en tots els actes populars que organitzi la Paeria.
  • Posar en valor el saber femení mitjançant reconeixements públics de la contribució de les dones al llarg de la història i en l’actualitat.
  • Incorporar la mirada de gènere (coeducació, no discriminació, inclusió, etc.) com a criteri per a l’atorgament de subvencions a entitats.
  • Creació de la taula de drets sexuals i reproductius que vetlli pels drets de les dones, gestionada a partir d’agents socials implicats (CAP, col·lectius feministes, Serveis Socials, etc.) i ampliació de la taula de violència als sectors educatius, culturals, esportius, etc.
  • Formació específiques en violència masclista i perspectiva de gènere per als i les treballadores públiques.
  • Etc.

Així doncs, no es tracta només de commemorar dies internacionals, es tracta d’aplicar el discurs a la pràctica, d’incorporar-ho a la quotidianitat, al nostre dia a dia. Perquè el que és una realitat és que les dones estem discriminades i explotades per un sistema que ens oprimeix i ens mata. I des dels ajuntaments tenim l’obligació de respondre posant a les persones al centre de l’acció política. Cada dia és 8 de març!