Ajuntament

CUP - juliol 2017

Balanç dels nostres 2 primers anys a la Paeria

Malgrat que l’Ajuntament sigui el primer esglaó de la jerarquia de les administracions i, per tant, se li atribueixi un plus de proximitat, continua estant molt allunyada de la quotidianitat de la ciutadania. I el que és més greu, no té mecanismes per acostar-se al veïnat, per fer-lo partícip de les decisions, corresponsable de la gestió de la ciutat, etc.

Durant aquests dos anys hem aconseguit portar a debat institucional certs aspectes que considerem prioritaris a la Paeria: la participació ciutadana, el portal de la transparència, la relació amb l’església, la municipalització de serveis públics, la relació amb l’Estat espanyol, control de l’acció de govern, etc. Ara bé, els resultats d’aquest nous debats no són els desitjats o els òptims, ja que moltes vegades les nostres demandes han quedat fàcilment aparcades, tot i així seguirem amb el nostre treball de formigueta.

Som conscients que estem en una posició de debilitat, l’oposició. Habitualment, hem d’acarar la dificultat de no disposar amb facilitat de tota la informació, això ens obliga a realitzar un continu treball d’investigació. Alhora, durant aquests dos anys hem pogut constatar els diferents intents de desacreditar el paper de l’oposició des de l’Equip de Govern. Com a CUP de Cervera tenim la consciència ben tranquil·la d’haver defensat propostes alternatives i constructives, exposant  models de gestió al més justos, transparents i  participatius possibles.

No hem d’oblidar d’on venim i on volem anar, i per què som aquí. La base del nostre moviment és el carrer i les persones. La clau de les institucions ha d’estar en mans del poble, que les ha de governar, d’una manera molt més participativa, amb transparència i on tothom ens sentim partícips de les decisions que s’hi prenguin. A les portes d’un nou país a construir, la renovació democràtica de les institucions ha de ser una peça clau per al desenvolupament com a poble.