Ajuntament

Novembre 2016 - CUP

SE’N DIU DONAR LLARGUES?

Des que la CUP de Cervera vam obtenir representació a la Paeria, ens vam marcar com a objectiu prioritari actualitzar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) i el Reglament de Participació Ciutadana, que ningú se’ls havia mirat més des de la seva aprovació a principis dels 90. Així doncs, després d’estudiar els documents, buscar recursos per formar-nos sobre el tema i cercar experiències d’altres poblacions vam posar fil a l’agulla.

I aquí comença la voràgine! A continuació, relatem les diferents accions que hem promogut i les respostes que hem obtingut a nivell institucional per plasmar-ho millor:

Febrer’16. Comissió d’Estudi i Seguiment. Exposem la necessitat d’actualitzar tant el ROM com el Reglament de Participació perquè 25 anys després de la seva aprovació estan completament obsolets. Fem una proposta de calendari d’accions i de possibles agents a intervenir-hi. El conjunt de la Comissió coincideix amb l’anàlisi i decideix crear un grup de treball específic. Com a CUP manifestem la nostra voluntat de formar-ne part.

Març’16. Ple Ordinari. Presentem una moció per a la creació d’un espai al Ple de la Paeria perquè tant entitats i associacions com ciutadania puguin participar-hi per corregir una de les mancances que té l’actual Reglament de Participació. La moció s’aprova per 11 vots a favor, 0 en contra i 2 abstencions.

Abril’16. Comissió d’Estudi i Seguiment. Presentem una proposta concreta de redactat per a modificar el Reglament de Participació per tal de facilitar i agilitzar el procés del grup de treball creat (que no s’ha convocat mai encara). L’equip de govern entoma la proposta i exposa que l’estudiarà conjuntament amb els serveis tècnics de la Paeria.

Maig’16. Ple Ordinari. Preguntem sobre la proposta de redactat presentada el mes anterior. L’equip de govern manifesta la seva predisposició i compromís a treballar aquest tema abans de les vacances d’estiu.

Setembre’16. Ple Ordinari. Com que ha passat l’estiu sense cap moviment, preguntem específicament per la moció aprovada i sobre la proposta presentada de modificació del Reglament de Participació. L’equip de govern respon que en properes Comissions d’Estudi es tractarà el tema.

En definitiva, els fets parlen per si sols... sabem que els tempos de la institució poden ser lents, però també hem après que aquests tempos són, en gran mesura, una qüestió d'interès i voluntat política per part de qui la dirigeix. Des de la CUP de Cervera creiem que dotar-nos d'un ROM i un Reglament de Participació que donin resposta a les mancances de qualitat democràtica que tenim, és una prioritat. A la vista de la cronologia narrada, queda en entredit si també ho és per l'actual equip de govern.