Ajuntament

Març 2016 - CUP

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – POBLE ACTIU (CUP-PA)

Quan el llegir ens fa perdre l’escriure

En els darrers mesos s’han aprovat tres grans projectes d’obres al nucli antic de Cervera: carrer Sant Magí, carrer Barcelona i carrer Barbacana. Actuacions molt necessàries per la ciutat i llargament reclamades pel mateix veïnat.

Aquests projectes han estat elaborats a corre-cuita per no perdre les subvencions del Pla de Barris, que assumeixen la meitat del cost de l’obra. El Pla acaba aquest any, per això és condició sine qua non que les obres estiguin enllestides, certificades i entregades abans que finalitzi el 2016.

En un futur immediat, esperem i desitgem que aquestes presses no repercuteixin en la qualitat de l’obra i en el seu desenvolupament. A dia d’avui volem denunciar la nul·la participació de la ciutadania en l’elaboració dels esmentats projectes (ni tan sols el mateix veïnat afectat ha estat informat ni consultat).

La primera d’aquestes obres, carrer Sant Magí, es va aprovar dins del projecte de les obres del Camí de Sant Jaume, juntament amb les seves corresponents contribucions especials, a principis d’octubre (aprovat per Ple). I no va ser fins al 2 de novembre que el govern va convocar una reunió informativa a tota la ciutadania per explicar el projecte i el termini d’al·legacions.

Tot just aquest passat mes de febrer ens tornem a trobar en una situació molt similar: s’han aprovat les contribucions especials dels carrers Barcelona i Barbacana sense que el veïnat en tingui cap tipus de constància, ni hagi pogut participar-hi.

La primera informació sobre les obres que rebran no serà una convocatòria de reunió, ni una enquesta, ni una pregunta per saber la seva opinió, ni el grau d’afectació a la seva vida quotidiana, etc. Serà una notificació de les contribucions especials que hauran de pagar com a veïns i veïnes.

Des de CUP-PA creiem que en qualsevol obra pública és imprescindible crear espais de participació ciutadana. Si volem ser una comunitat on tots ens en sentim partícips, tothom ha de poder dir-hi la seva. Aquesta és la base de la participació. No s’hi val a cridar-nos cada quatre anys per escollir els membres del Consistori; no s’hi val a fer reunions amb els barris per explicar les accions del govern; no s’hi val a convocar reunions quan tot està decidit.

La participació real es demostra en les decisions diàries que ens afecten com a poble, i no fent pamfletistes electorals encoberts.