Ajuntament

Març 2016 - CDC

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA


Per tenir responsabilitats de govern cal ser molt valent i, sobretot, respectuós amb el programa electoral amb el qual et vas presentar. Cal afrontar les mil i una dificultats del dia a dia i saber salvar les pedres que et posen pel camí, que en són moltes. Nosaltres som valents, som escrupolosos amb el nostre programa i som molt més participatius que altres que es passen el dia parlant-ne. Després de més de 40 assemblees reals que hem fet amb tots i cadascun dels barris, 4 consells de participació ciutadana, guanyar les eleccions en tots els col·legis electorals de la ciutat, més de 25 reunions amb tot el consistori i les corresponents aprovacions en Ple de l’Ajuntament, presentacions públiques de plans de govern, pressupostos i projectes d’obres diverses, ens considerem més que legitimats per seguir endavant amb el potent projecte de transformació de ciutat i ho farem amb valentia i determinació. Dedicar-se a criticar-ho tot i posar pals a les rodes és una opció, la nostra és treballar incansablement per millorar Cervera