Ajuntament

Esteu aquí: Inici Ajuntament Articles d’opinió Grups polítics amb representació al Consistori Any 2016 Juny 2016: CUP - ERC - MES

Juny 2016: CUP - ERC - MES

Grup Municipal de MES-ICV-Entesa

Grup Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal de la CUP-PA

CAPITAL CULTURAL DE CERVERA

(Cervera, capital cultural?)

Els grups municipals de MES-ICV-Entesa, ERC-AM i CUP-PA a la Paeria de Cervera hem promogut davant el Ple de la Paeria l’adopció d’un Acord de reprovació de la gestió del regidor de Cultura i el traspàs de les responsabilitats de Cultura a una altra persona de l’equip de govern.

Aquesta reprovació es fonamenta bàsicament en l’estreta relació de la persona que ocupa el càrrec amb entitats culturals de la ciutat susceptibles de tenir una relació contractual amb l’Ajuntament o de rebre’n subvencions, fet que s’ha materialitzat en el darrer any.

A més a més, la proposta també es basa en l’estranya gestió del procés de contractació del Cicle Municipal de Teatre 2016, amb presentació del Cicle abans de la licitació del contracte de concessió, en la tortuosa gestió del Festival de Pasqua i en la programació simultània dels actes d’aquest Festival i dels assajos i representació de la Passió Medieval.

Tots aquests fets són una de les conseqüències, i també de les causes, de la manca de definició d’una línia cultural per a la ciutat de Cervera per part de l’actual govern de la ciutat. Una simple mirada al seu Pla de Govern fa palesa aquesta circumstància; les propostes en cultura, com en altres matèries, es limiten a estar recollides sense cap tipus d’ordre en la relació d’activitats / obres que es pensen dur a terme en els propers anys. En cap moment hi ha cap definició d’objectius, ni estratègics, ni operatius, ni del model cultural que es vol per a Cervera, ni del sistema de gestió cultural, ni de la participació de les entitats, etc.

Cervera té una tradició cultural evident. Són moltes les entitats de la societat civil que treballen en el món de la cultura; són moltes les activitats, públiques i privades, que es duen a terme; són diversos els equipaments que ho possibiliten, però les mancances també són evidents i, especialment, la de definició del model cultural.

Cal que la Paeria comenci ja a liderar la definició d’aquest model: quins equipaments fan falta (tipologia de teatre, auditori, sala d’exposicions, etc.), quins esdeveniments farem (especialitzats o de masses, o una barreja dels dos i com es combinen), quina política de promoció d’entitats adoptem (convenis, subvencions, etc.), quin model de participació adoptem, etc.

Cal que la Paeria, amb la participació de la ciutadania i de les entitats, endreci i marqui el rumb del capital cultural cerverí, i estableixi el marc per arribar a una fita consensuada i que ens permeti ser reconeguts com una veritable Capital Cultural. Volem ser-ho perquè ens ho mereixem i així ho volem entendre, no perquè una data en el calendari del 2019 ens ho digui.