Ajuntament

Gener 2016 - CUP

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – POBLE ACTIU (CUP-PA)

Quin model de pressupostos municipals defensa la CUP de Cervera?

  • Pressupost participatiu fruit d’un procés obert, en què totes les cerverines i els cerverins hi puguin debatre, opinar i decidir de forma directa.

  • Contracte del subministrament d’energia elèctrica [425.000€] a empreses del territori, que garanteixin un origen 100% renovable de l’energia i amb un model empresarial social i cooperatiu.

  • Manteniment de les instal·lacions energètiques dels equipaments municipals contractat a empreses del territori – no a una multinacional francesa [Veolia: 63.000€].

  • Recuperació de la capacitat recaptadora d’impostos per part de la Paeria – actualment en mans de la Diputació de Lleida [cost anual: 156.000€].

  • Canvi progressiu en la política de contractació de serveis bancaris, prioritzant la banca ètica i les cooperatives de crèdit.

  • Model de gestió del Conservatori i Escola de Música sostenible fruit d’un estudi en profunditat amb la implicació de totes les administracions concernides.

  • Aposta per l’ús de software lliure en els sistemes informàtics de la Paeria i de tots els ens que en depenen [estalvi: 19.000€ anuals].

  • Participació vinculant de les treballadores i els treballadors de la Paeria i del seu Comitè d’Empresa a l’hora de fixar la partida destinada a regular, equilibrar i adequar els seus salaris.

  • Reducció de l’externalització de serveis municipals i estudi per a la (re)municipalització [exemples: Parcs i Jardins, Cementiri o Neteja de les Escoles].

Fem-ho diferent: hi tenim molt a dir!