Ajuntament

Maig 2016 -ERC

GRUP MUNICIPAL D’ERC

ERC alerta del perill a la plaça Universitat per la manca de senyalització

La remodelació de la plaça Universitat, que es va fer gràcies al suport del grup d’ERC  i en la qual hi va haver una forta oposició d’un regidor que ara està al govern, va tenir alguns problemes amb la il·luminació que marca el camí de la calçada per on han de circular el cotxes.

El seu disseny, tot i estar en normativa, va produir la caiguda d’alguns ciutadans, per la  qual cosa va ser substituïda per un altre model menys problemàtic.

Aquests canvis han originat que actualment aquesta il·luminació no funcioni i origini, als vespres, una gran falta de seguretat. El cotxes circulen sense una calçada delimitada i és un perill per als vianants que hi passegen ja que també s’hi aparca (vegeu fotografia).

Des del grup d’ERC de Cervera demanem al  govern de la Paeria que es replantegin certes actuacions que creiem innecessàries i que destini aquests recursos a  solucionar aquesta perillosa i greu problemàtica aquest any mateix.