Ajuntament

Abril 2016 - ERC

GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

SALUTACIÓ? Carta oberta al paer en cap de Cervera

 

Senyor paer en cap,

Ens té acostumats a utilitzar l’apartat SALUTACIÓ d’aquesta revista com a glossa de l’actuació del seu govern, sense cap tipus d’autocrítica i fent un exercici continuat d’immodèstia.

Però en el darrer número ha fet un afegitó als afalacs propis i passa a criticar l’actuació del Grup Municipal d’ERC. És el primer cop que en una Salutació de la revista, escrit que ha de tenir un caràcter institucional, el paer en cap qüestiona l’actuació d’un grup de l’oposició.

No parla només de la seva “impecable” gestió en la tramitació del pressupost 2016 i de les grans “virtuts” del checklist que ha elevat a la categoria de Pla de Govern, ara manipula de forma interessada converses que es produeixen en les reunions dels regidors de la Paeria.

Concretament utilitza, fora de context, comentaris fets en una reunió d’aportació d’esmenes a la proposta de pressupost, feta el 17 de novembre de 2015. En aquesta reunió ERC va manifestar que l’aportació que es feia per despesa social era molt baixa, un 2,5% del total, fet que contrastava amb el percentatge que es destinava a altres conceptes, i es va posar d’exemple la despesa en cultura que era del 18,2% (cal dir que en la documentació que va presentar l’equip de govern hi havia una errada, ja que imputava com a despesa en cultura el pressupost del Conservatori de Música que havia d’anar a educació, el percentatge real en cultura era del 12,4%).

Davant la baixa aportació en despesa social, ERC considerava que calia augmentar-la i va proposar crear una borsa de 25.000 €. Aquesta proposta va ser inclosa per l’equip de govern en el pressupost i, curiosament, vostè en fa bandera sovint, sense indicar que la iniciativa va sortir d’ERC. Mai ERC va proposar reduir la despesa en cultura, com vostè insinua en el seu escrit, i cap de les seves aportacions al pressupost eren en aquest sentit.

Ara resulta que el paer en cap utilitza aquella comparació de percentatges de despesa que va fer ERC com a una “...manifestació de tenir massa despesa en cultura...”. Si us plau, no interpreti els exemples com a peticions.

Per què ho fa? Per què ho fa ara, quatre mesos després? Potser necessita esmenar una “no gaire bona” gestió de la VI edició del Festival de Pasqua? Potser creu que atacant ERC, que va ser una de les impulsores del Festival fa 5 anys, justificarà la seva actuació?

Si és així, s’equivoca, senyor paer en cap. Amb la seva darrera SALUTACIÓ no justificarà la mala gestió cultural del seu equip de govern. El que sí aconseguirà és que ERC li retiri la SALUTACIÓ si no corregeix la seva forma d’actuar.