Ajuntament

Octubre 2015 - ERC

GRUP MUNICIPAL D’ERC

SOM-HI?

L’estiu alenteix les coses i la vida municipal no n’és una excepció. Malgrat haver-hi hagut activitat, no s’ha entrat de ple en els grans temes de ciutat. Amb l’arribada de la tardor cal encetar la definició de projectes i la seva implementació. Som-hi, doncs!

El grup municipal d’ERC-AM vol impulsar els punts del seu programa. Pensem que per fer-ho cal començar per elaborar el pressuposts de 2016 amb criteris que donin resposta als problemes de Cervera i dels seus veïns. Nosaltres entenem que la crisi econòmica ha deixat, com a tants altres llocs, una petja important i cal que la Paeria prioritzi les polítiques socials i les de promoció econòmica per pal·liar els efectes de la crisi i per buscar-ne una sortida ferma i amb projecció de futur.

Recentment, el drama dels refugiats sirians ha despertat consciències i moltes persones i famílies han mostrat la seva disposició a ajudar. A Esquerra creiem que cal que el sentiment solidari creat s’ha de consolidar de manera àmplia i dirigir-lo, no solament als refugiats que ens puguin arribar, sinó també a tots els col·lectius desafavorits que ja estan presents a Cervera.

El pressupost de 2016 ha de possibilitar la creació d’una Taula Local / Comarcal del Tercer Sector que sigui el fòrum d’estudi de la problemàtica social i de la planificació i execució d’accions, de caràcter puntual en casos d’emergència i de caire permanent per la resta.

D’altra banda, el pressupost de 2016 ha de possibilitar el desenvolupament del comerç i del turisme locals i la generació d’indústria; en definitiva, la creació d’ocupació. Aquesta és la millor forma de prevenció dels desajustaments socials.

Pensem que una bona forma de fer-ho és la comunió de sinèrgies entre administracions, agents socials i empreses per concertar la planificació del foment de l’ocupació. La Paeria ha de liderar la creació d’un Consorci Local / Comarcal de Treball que vehiculi les línies de subvenció de les administracions europea, estatal i catalana en el camp de l’orientació professional, la formació ocupacional, la intermediació laboral i el suport a la creació i desenvolupament d’empreses.

Som-hi!