Notícies

Esteu aquí: Inici Notícies La Paeria presenta el nou Reglament de Participació Ciutadana de Cervera

La Paeria presenta el nou Reglament de Participació Ciutadana de Cervera

El paer en cap, Ramon Royes, va presentar el nou document a la ciutadania en una audiència pública que va tenir lloc a l’Auditori Municipal el dimarts 18 d’abril.
La Paeria presenta el nou Reglament de Participació Ciutadana de Cervera

Presentació del nou reglament (foto Jordi Prat).

El nou Reglament de Participació Ciutadana de Cervera es va aprovar al Ple de la Paeria del dimarts 4 d’abril. A partir de l’aprovació inicial, se sotmet a exposició pública pel termini d’un mes per tal que qualsevol persona o entitat pugui presentar al·legacions o suggeriments. El nou document substitueix el reglament vigent des de l’any 1995.

El reglament té per objecte impulsar, garantir i regular, d’acord amb els principis de proximitat, transparència, accessibilitat i participació ciutadana, els mitjans que facilitin la més àmplia informació als ciutadans i ciutadanes de Cervera respecte de les activitats i a la gestió municipal, així com els mecanismes que en garanteixin la participació, tant de forma individual com a través del teixit associatiu local, en les activitats i la gestió municipal, dins el marc legal configurat per la normativa vigent d’aplicació.

Una de les principals novetats és que tots els veïns i les veïnes, les entitats, les associacions i els col·lectius de la ciutat tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple municipal, segons els termes establerts al Reglament Orgànic Municipal (ROM), del qual es va aprovar la seva modificació amb aquest objectiu.
D’aquesta manera, al final de la sessió dels plens ordinaris, les persones i entitats que hi siguin presents podran formular preguntes o exposicions sobre temes de l’ordre del dia.

Enllaç a l'edicte d'aprovació inicial i al reglament

Enllaç a la notícia de La Segarra TV.